Palvelut

1. FYSIOTERAPIA

Fysioterapeutti on ammattilainen liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmien tutkimisessa ja hoidossa. Vaikeudet voivat liittyä tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan häiriöihin tai vammoihin, tai johtua neurologisista syistä kuten aivoverenkiertohäiriöt, Parkinson, CP tai erilaiset traumat. Yleinen vaiva on esim. selkäkipu. Aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa terapiaa toteutetaan pääasiassa Bobath-konseptin mukaan.

Fysioterapiassa käytetään terapeuttista harjoittelua, fysikaalisia pinta- ja syvälämpöhoitoja (ultraääni), kylmähoitoa, sähkökipuhoitoja (mm. TNS ja interferenssivirrat), lihasten sähköstimulaatiota, akupunktiota, liikehoitoa, manuaalista terapiaa ja hierontaa. Harjoittelu voi tapahtua fysioterapiayrityksen tiloissa, asiakkaan kotona tai muissa toimintaympäristöissä kuten koulussa tai päiväkodissa, uimahallissa tai muissa liikuntatiloissa. Lasten neurologisessa terapiassa toteutetaan NDT-Bobath –menetelmää. Fysioterapia lähtee asiakkaan tutkimisesta, ongelman kartoittamisesta ja hoidon suunnittelusta yhdessä asiakkaan kanssa. Terapian vaikuttavuutta seurataan ja tarvittaessa hoitosuunnitelmaa muutetaan. Ohjattu kotiharjoittelu kuuluu aina terapian tueksi.

Suurin osa ihmisen tuki- ja liikuntaelinongelmista on toiminnallisia. Virheellisen kuormittumisen seurauksena kehon toimintatapa muuttuu.  Ajan myötä se voi johtaa kipukäyttäytymiseen, jolloin terapian tulee puuttua kuormittaviin tekijöihin. Hoitamalla neuraalikudosta pyritään stimuloimaan hermojen verenkiertoa ja elastisuutta ja sitä kautta lievittämään kipua ja parantamaan kudosten toimintaa. Terapeuttisella harjoittelulla parannetaan lihasten kestävyyttä, voimaa sekä koko kehon koordinaatiota.

Lääkärin lähetteellä tapahtuvasta fysioterapiasta saa korvausta Kelalta sairasvakuutuslain nojalla. Hoitoon voi hakeutua myös ilman lähetettä.

2. OSTEOPATIA

Osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön hoitomenetelmä, joka kehitettiin 1800-luvulla Amerikassa. Se on vanhin niin sanotuista manipulatiivisista hoitomenetelmistä, joihin kuuluvat mm. naprapatia, kiropraktiikka ja ortopedinen manuaalinen terapia. Ortopedinen osteopatia on osteopatian yksi erikoishaara.

Hoitokeinoina nivelten virheasentoja ja toimintahäiriöitä korjattaessa käytetään  manipulaatio- ja mobilisaatiohoitoja. Myös erilaiset pehmytosakäsittelyt, liikehoidot ja asiakkaan ohjaaminen kehonsa hallintaan kuuluvat osteopatian hoitomenetelmiin.

Ortopedisen osteopaatin erikoisosaamiseen kuuluu myös tarkka kliininen tutkiminen, jolla hoito voidaan kohdistaa tarkasti toimintahäiriöiseen kudokseen, ja sulkea pois sellaisia riskitekijöitä jotka ovat esteenä hoidolle.

Ostepaattisen ajattelun mukaan nivelten staattisoituminen (jäykistyminen) ja aineenvaihdunnan häiriintyminen niissä ja niiden ympäristökudoksissa on useimmiten syynä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Useimmiten lihakset  jännittyvät joutuessaan suojaamaan toimintahäiriöisiä niveliä. Lihasjännitys ei siis useinkaan ole ongelmien perussyy. Mikäli ongelma kuitenkin on lihaksissa, hoito kohdistetaan niihin.

Parhaimmillaan osteopatia on hoitomuotona akuuteissa nikamien pikkunivelten toiminnallisissa häiriöissä. Myös eriasteisia rangan rappeutumisprosesseja, kuten välilevyongelmia ja nivelten patologisten vaivojen pahenemista, voidaan hidastaa ja joissakin tapauksissa jopa estää sen avulla. Yleisimpiä osteopaatin hoitamia vaivoja ovat alaselkäkivut, päänsärky, niskan alueen kipu ja jäykkyystilat, niskan retkahdusvammojen jälkitilat, hermopinteet, iskiashermon ärsytys, rintarangan  ja kylkiluu – poikkihaarakenivelten kivut, olkapään ja kyynärpään sekä nilkan ja jalkaterän kiputilat.

Ortopedisen osteopaatin koulutus on nelivuotinen  monimuotokoulutus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen  hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti ja valmistuneet osteopaatit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöinä Valviran rekisterissä.

3. AKUPUNKTIO

Akupunktiota käytetään hoitomuotona tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, kivun hoitoon ja lihasten rentouttamiseen. Vahvin tieteellinen näyttö akupunktion hyödystä on päänsäryissä, migreenissä ja niska-hartiaseudun  kiputiloissa. Hyviä hoitotuloksia on myös nivelrikon aiheuttamien kipujen hoidossa. Usein akupunktiohoitoon liittyy  myönteisiä oheisvaikutuksia, kuten unen laadun, vastustuskyvyn ja aistitoimintojen paraneminen, yleinen rentoutuminen, stressin väheneminen ja hormonitoiminnan normalisoituminen. Akupunktion vaikutus perustuu elimistön omien kipuviestin välittymistä estävien ja autonomista hermostoa säätelevien aineiden vapauttamiseen. Hoitokerrat määräytyvät yksilöllisesti asiakkaan tarpeista riippuen. Akupunktiohoidossa käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja steriilejä kertakäyttöisiä neuloja, joiden läpimitta on 0,16 – 0,35 mm ja pituus 15 – 70 mm. Neuloista aiheutuva kipu on vähäistä.

4. LYMFATERAPIA

Lymfaterapia on kevyesti käsin tehtävää hoitoa, jolla elvytetään imusuoniston toimintaa ja siten hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia.  Vaikeissa turvotuksissa hoitoa tehostetaan välittömästi käsittelyn jälkeen asetettavilla kompressiosidoksilla.

Tietyin edellytyksin lymfaterapiasta on mahdollista saada korvausta sairausvakuutuksesta.

Nestekierron vilkastuttamisen lisäksi lymfaterapia:

–   tehostaa immuunipuolustusta

–   elvyttää verenkiertoa

–   tasapainottaa hermostoa

–   rentouttaa lihaksia

–   lievittää kipua

Se on myös ennaltaehkäisevää terveyden ja kauneuden hoitoa,  ja siihen voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

5. VOICE MASSAGE

Menetelmän ja sen toteuttamiseen valmiudet antavan koulutuksen on kehittänyt 1970- luvulla hieroja-lymfaterapeutti Leena Koskinen yhteistyössä useiden äänialan asiantuntijoiden kanssa.

Voice massage on äänentuottoon osallistuvien lihasten ja alueen muiden kudosten käsittelyä, jossa erilaisten hieronta- ja venytysotteiden avulla hoidetaan ylävartalon, kaulan ja kasvojen aluetta. Samalla havainnoidaan hengitystapaa ja ohjataan asiakasta äänenkäytön kannalta taloudelliseen ja tarkoituksenmukaiseen hengitykseen. Myös varsin usein äänihäiriöiden taustalla vaikuttavat purentaelimen toiminnanhäiriöt huomioidaan käsittelyssä, ja tarvittaessa asiakas ohjataan muille asiantuntijoille.

Tavoitteena on tasapainottaa äänentuottoon osallistuvien lihasryhmien toimintaa, ja siten ehkäistä jännitystiloista johtuvia äänihäiriöitä. Ylikuormittuneita ja jännittyneitä lihaksia rentouttamalla luodaan edellytyksiä tasapainoiselle puhe- ja lauluäänen tuottamiselle. Käsittelyä käytetään myös tukihoitona puheterapeutin tai foniatrin toteuttamassa äänihäiriöiden terapiassa.

Oman kehon tuntemuksen lisääminen sekä jännityksen ja tarpeettoman lihastyön tunnistamisen oppiminen ovat osa terapiaa. Kotiharjoitteet auttavat osaltaan asiakasta oppimaan uutta tapaa hengittää ja käyttää vartaloaan ja ääntään.

Ensimmäiseen terapiakertaan varataan 60 – 75 minuuttia, seuraaviin tarpeen mukaan 45 tai 60 min. Alussa voi olla hyväksi parikin terapiakertaa viikossa, ja jatkossa jotkut asiakkaat hyötyvät esim. puolivuosittaisista käsittelyistä oman harjoittelun tukena. Vaikeissa ääniongelmissa kannattaa hakeutua foniatrille, joka tietyin edellytyksin voi antaa myös maksusitoumuksen voice massage –käsittelyyn.

Voice massage sopii kaikille ääniammattilaisille kuten laulajille, opettajille, papeille ja  näyttelijöille. Palveluammateissa työskentelevät hyötyvät myös rennommasta, helpommasta ja eloisammasta äänen käytöstä. Monet asiakkaat kertovat päänsärkyjen helpottuneen tai hävinneen, ylävartalon keventyneen ja avautuneen, ja hengityksen vapautuneen. Astmaatikoille käsittelyä voi erityisesti suositella.

Voice massagea käytetään myös helpottamaan nielemistä, puhumista ja hengittämistä silloin kun ne ovat vaikeutuneet liittyen neurologisiin sairauksiin kuten Parkinson, MS tai ALS.

6. PURENTAONGELMIEN FYSIOTERAPIA

Jopa puolet aikuisista kärsii eriasteisista purentaan liittyvistä vaivoista. Tällaisia  voivat olla leukanivelen naksuminen, puremalihasten kivut, leuan liikehäiriöt ja väsyminen, toistuvat niska-hartiaseudun säryt ja päänsäryt sekä erilaiset korvaoireet.

Tyypillisiä purentaan liittyviä oireita ovat:

–   viiltely, puruarkuus

–   hampaiden narskuttelu tai vastakkain pureminen varsinkin yöaikaan

–   poskien tai kielen pureskelu

–   leukanivelen rahina, naksuminen, paukkuminen

–   nivelliikkeiden rajoittuminen ja kivuliaisuus

–   leukanivelen alueen aristus

–   leuan sijoiltaan meno

–   korvakipu, suhina, soiminen, lukkiutuminen

–   epämääräinen päänsärky, hartia- ja kasvosärky etenkin aamuisin

–   pistely, tunnottomuus

–   aristavia alueita kasvojen ja pään alueella

–   kurkun käheys, puhevaikeudet, ”pala kurkussa”

–   hampaiden voimakas kuluminen

–   paikkojen toistuva lohkeilu

Ongelmallista purentaa voidaan hoitaa monin fysioterapeuttisin keinoin silloinkin kun perinteiset fysikaaliset hoidot ovat helpottaneet vain lyhytaikaisesti.

Purentaongelmiin perehtyneen fysioterapeutin tutkittua tilanteen hoito voi sisältää mm. manuaalisia käsittelyjä, kivun hoitoja ja yksilölliset rentoutus- ja kotiharjoitusohjeet. Tarpeen mukaan asiakas ohjataan hammaslääkärille, -teknikolle tai purentafysiologille. Nämä voivat käyttää hoitomenetelminä esim. purentakiskoa tai hampaiden hiontaa.

7. MAITLAND

Maitland – konsepti on kehitetty Australiassa, ja se on maailmanlaajuisesti levinnyt manuaalisen terapian menetelmä, jota käytetään tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermokudoksen toimintahäiriöiden fysioterapiassa. Menetelmää käyttävät erikoistumiskoulutuksen suorittaneet fysioterapeutit.

Oleellista terapiassa on että asiakkaan subjektiivinen kokemus ongelmasta huomioidaan tarkasti. Sen ja koko terapian ajan jatkuvan kliinisen arviointiprosessin  avulla hoito etenee tarkasti ja turvallisesti. Manuaalisilla liiketekniikoilla, mobilisoinnilla ja manipuloinnilla sekä asiakkaan aktiivisella harjoittamisella tapahtuvan hoidon tavoitteena on liikeratojen optimoiminen, aktiivisten liikemallien normalisoituminen ja niiden käyttöönotto normaalina toimintana asiakkaan elinympäristössä.

8. KINETIC CONTROL

Kinetic Control on uusi tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitomenetelmä, joka analysoi liikettä ja sen häiriöitä suhteessa kipuun ja toiminnan haittaan. Se perustuu liikekontrollin parantamiseen omien harjoitteiden avulla, jotka on helppo tehdä kotona ilman välineitä.

Perusajatuksena on, että hallitsematon ja / tai liiallinen liike aiheuttaa kipua ja haittaa toimintaa. Kivun paikka ja sitä aiheuttavan häiriintyneen liikkeen suunta selvitetään haastattelulla, tutkimisella ja tarkalla testauksella. Tältä pohjalta suunnitellaan yksilöllinen harjoitusohjelma. Harjoitteiden tavoitteena on palauttaa liikkeen normaali kontrollijärjestelmä kivun lievittymiseksi, toimintahäiriön korjaamiseksi ja toimintakyvyn parantumiseksi.

Menetelmän ovat luoneet amerikkalaiset fysioterapeutit Sarah Mottram ja Mark Comeford. Sen tavoitteena on löytää jokaisen asiakkaan kohdalla tarkan tutkimisen ja testauksen perusteella kipujen ja toiminnanhäiriöiden taustalla vaikuttavat yksilölliset syyt. Menetelmää käyttävän fysioterapeutin sisäistynyt anatomian, biomekaniikan ja fysiologian ymmärtäminen antaa perustan analyyttiselle ajattelulle, ja varmistaa että jokaisella kuntoutuksessa käytettävällä toimenpiteellä ja harjoitteella on oma tarkoituksensa ja tavoitteensa.

9. KELAN TARJOAMA VAIKEAVAMMAISTEN AVOFYSIOTERAPIA

Kela kilpailuttaa kustannuksellaan tarjottavaa avofysioterapiaa toteuttavat palveluntuottajat. Näiden joukosta terapiaan oikeutettu voi valita sopivan. Verkostomme kaikilla neljällä yrityksellä on voimassa sopimus ko. palvelumuodosta, ja tarjoamme lasten, nuorten ja aikuisten yksilöllistä fysioterapiaa ja yksilöllistä allasterapiaa, sekä Niinivaaran Fysioterapia Oy:ssä myös aikuisten neurologista fysioterapiaa ja lasten fysioterapiaa pienryhmissä.